Oľga Gyarfášová (sociologička)

Sociologička, výskumníčka a vysokoškolská pedagogička so zameraním na politickú sociológiu, sociálnu inklúziu, práva menšín a situáciu ohrozených skupín. Zaoberá sa aj problematikou politických kultúr, volebnými systémami a problematikou verejnej mienky.

Pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK a dlhodobo spolupracuje s Inštitútom pre verejné otázky na výskumných projektoch k širokému spektru spoločenských a politických tém. 

Scroll to Top