Maru Mitlíková (reklamné agentúry, digitálna reklama)

Maru Mitlíková študovala na Fakulte medzinárodných vzťahov a na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Pred nástupom do Triadu pôsobila krátko na prelome rokov 2008 až 2009 ako asistenka e-shopu v spoločnosti Lush Fresh Handmade Cosmetics a v rokoch 2009 až 2012 pôsobila najprv ako marketingová asistentka a neskôr ako marketingová manažérka vo vydavateľstve Verlag Dashöfer. V rokoch 2014, aj 2015 uspela v súťaži Young Lions, kde získala zlaté a bronzové ocenenie.

V roku 2013 stála spolu s Tomášom Korosim a Zoltánom Mitlíkom pri zrode projektu prvej sociálnej siete pre zvieratá pod názvom PetBudde a v roku 2012 aj za projektom mobilnej webovej aplikácie Vianočník, ktorej cieľom bolo hodnotiť stánky na vianočných trhoch. V súčasnosti je na pozícii výkonný riaditeľky agentúry TRIAD Advertising. 

Scroll to Top