Miriam Benčíková – Kušnírová

Miriam Benčíková – Kušnírová pôsobí v oblasti reklamy a marketingovej komunikácie už viac ako 20 rokov. Od r.1994 pracovala v reklamných a sales promotion agentúrach. Zastávala marketingové a brand pozície v spoločnosti SAB – Miller, Vitana a.s. a neskôr viedla marketingovú komunikáciu EuroTelu, ktorý bol jedným zo zakladajúcich členov RPR. Bola zodpovedná za rebranding EuroTelu na T-Mobile a prispela k vybudovaniu novej značky na Slovensku. Zodpovedala aj za integráciu značiek T-Mobile a T-Com. Je dlhoročnou členkou Prezídia RPR a v roku 2014 sa stala čestnou členkou RPR. 

Scroll to Top