ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PhDr. Eva Tiko Rajčáková PhD. Výkonná riaditeľka

Eva Tiko Rajčáková vyštudovala Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, so zameraním na marketingovú komunikáciu. V roku 2009 obhájila rigoróznu prácu na tému „Marketingová komunikácia a internet“ a získala titul PhDr a v roku 2012 získala na uvedenej univerzite titul PhD. V rokoch 2007-2009 pôsobila na pozícii PR manažér v spoločnosti .A.S.A. Slovensko, spol. s.r.o., neskôr na Agentúre Ministerstva školstva SR pre ŠF EÚ ako finančný overovateľ pre implementáciu OP Vzdelávanie. Od mája 2010 pracuje ako výkonná riaditeľka Rady pre reklamu a venuje sa problematike etickej samoregulácii reklamy a novým trendom v marketingovej komunikácii.

Je členkou európskeho EASA’s (European Advertising Standards Alliance) Board of Directors a členkou pracovnej skupiny CEEC (Central & Eastern European Council – združenie samoregulačných orgánov reklamy strednej a východnej Európy), cieľom ktorej je riešenie problémov etickej samoregulácie reklamy s prihliadnutím na špecifiká jednotlivých krajín.

Scroll to Top