ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

02 (04/02) kampaň Zlaté stránky

Sťažovateľ

súkr. osoba Bratislava

Zadávateľ

MEDIATEL Zlaté stránky, s.r.o., Bratislava

Médium

reklamné materiály

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./4.1., 4.3., 4.4.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí zo dňa 18.4.1996 vo veci sťažnosti sťažovateľa súkromnej osoby z Bratislavy na spoločnosť MEDIATEL Zlaté stránky, s.r.o., Pri Starej Prachárni 14, Bratislava pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platný v Slovenskej republike (ďalej len „Kódex“), vydáva nasledovný

NÁLEZ.

Vydavateľ MEDIATEL Zlaté stránky, s.r.o. neporušil ustanovenia časti II. Bodu 4.1., bodu 4.3. a bodu 4.4. Kódexu, teda nedošlo k šíreniu klamlivých údajov.

Odôvodnenie:

Dňa 21.4.1995 obdržala Rada pre reklamu sťažnosť sťažovateľa súkromnej osoby z Bratislavy na firmu MEDIATEL Zlaté stránky, s.r.o., napádajúcu reklamu na katalóg „Zlaté stránky“, ktorou podľa sťažovateľa je katalóg „Zlaté stránky“ neoprávnene označovaný ako telefónny zoznam, a týmto konaním podľa sťažovateľa došlo k porušeniu II.časti bodu 4.1., bodu 4.3. a bodu 4.4. Kódexu.

Arbitrážna komisia konštatovala, že predmetná sťažnosť je neopodstatnená a MEDIATEL Zlaté stránky, s.r.o., neporušil tieto ustanovenia Kódexu, nakoľko neoznačuje katalóg „Zlaté stránky“ ako telefónny zoznam, ale ako „… nové inzertné médium“ a „ … obchodno-podnikateľský telefónny zoznam“.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela k záveru, že sťažnosť súkromnej osoby z Bratislavy je neopodstatnená a predmetnou reklamou k porušeniu II. Časti bodu 4.1., bodu 4.3. a bodu 4.4. Kódexu nedošlo.

V Bratislave , dňa 24. 4. 1996Dr. PAVEL HAPÁK
predseda AK RPR

Scroll to Top