ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

07 (05/12) plagát "Skús to" - Marlboro Adventure Team

Sťažovateľ

súkr. osoba, Bratislava

Zadávateľ

Tabak, s.r.o., Bratislava

Médium

print

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

IV./2.2. a 2.7.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 28.5. 1997 vo veci sťažnosti súkromnej osoby z Bratislavy na plagát spoločnosti Tabak, s.r.o. pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len „Kódex“) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Medializáciou plagátu propagujúceho športové podujatie „Marlboro Adventure Team“ so sloganom „Skús to“ spoločnosti Tabak, s.r.o. Bratislava nedošlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky.

ODÔVODNENIE:

V apríli 1997 obdržal sekretariát Rady pre reklamu sťažnosť súkromnej osoby na reklamy tabakových výrobkov, v ktorej konkretizovala plagát so sloganom „Skús to“. Po bližšej identifikácii plagátu sa zistilo, že ide o reklamu spoločnosti Tabak, s.r.o. propagujúcu športové podujatie „Marlboro Adventure Team“ (MAT). Arbitrážna komisia na svojom zasadnutí zvažovala, či v tomto prípade nedošlo ku konaniu v rozpore s ustanoveniami IV. Časti oddielu C bodov 2.2. a 7. Kódexu, podľa ktorých žiadna reklama tabakových výrobkov nesmie nabádať nefajčiarov, aby začali fajčiť a tvrdiť, že používanie tabakových výrobkov podporuje a rozširuje sexuálne, podnikateľské alebo športové úspechy. Po preskúmaní fotografie predmetného plagátu komisia konštatovala, že jeho medializáciou nedošlo ku konaniu v rozpore s týmto ustanovením, pretože išlo o propagáciu športového podujatia, nie tabakového výrobku. Na plagáte neboli zobrazené cigarety ani obal cigariet a uvedený slogan sa vzťahoval na MAT, čo je registrovaná ochranná známka a nie na cigarety značky Marlboro.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť súkromnej osoby z Bratislavy je neopodstatnená a predmetný plagát neporušuje ustanovenia Časti IV. oddielu C bodov 2.2. a 7. Kódexu.

 

V Bratislave, dňa 28.5. 1997

Dr. Pavel Hapák
predseda AK RPR

Scroll to Top