ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Škoda Auto Slovensko ako nový člen RPR


Rada pre reklamu privítala nového člena , spoločnosť Škoda Auto Slovensko , ktorá sa vstupom do Rady pre reklamu zaviazala pre tvorbu, dodržiavanie a šírenie dobrého mena reklamy a etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej Republiky.

Konateľ spoločnosti Ing. Matej Bugár sa k vstupu do RPR vyjadril nasledovne : „Spoločnosť ŠkodaAuto Slovensko, ako zástupca značky Škoda na Slovensku a významný zadávateľ reklamy v slovenských médiách s radosťou prijala ponuku stať sa členom Rady pre reklamu. Svojim vstupom by chcela prispieť k ďalšiemu skvalitňovaniu úrovne slovenskej reklamy s ohľadom na dodržovanie morálnych pravidiel a zákazníckeho prístupu. Veríme, že dokážeme priniesť na veľmi dynamický slovenský reklamný trh, ktorý sa stal plnohodnotnou súčasťou európskeho reklamného priestoru nové myšlienky a „know-how“ zaužívané v rámci nášho koncernu. Ďakujeme Rade pre reklamu za pozvanie do svojich radov, medzi významné osobnosti slovenskej reklamy a zástupcov najväčších slovenských zadávateľov.“

Scroll to Top