ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tlačová správa z Valného zhromaždenia RPR, 24. marca 2009

BRATISLAVA, 24.3.2009

Do Rady pre reklamu, združenia podporujúceho etickú samoreguláciu v oblasti reklamy na Slovensku, vstúpili traja ďalší noví členovia. Na Valnom zhromaždení RPR, ktoré sa uskutočnilo 24.3.2009 v hoteli Marrols v Bratislave, boli za členov prijatí: reklamná agentúra Respect APP, Telefónica 02 Slovakia a Tlačová agentúra Slovenskej republiky /TASR/.
Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) a Rada pre reklamu (RPR) v spolupráci s výchovným programom z Veľkej Británie, Media Smart, pripravili pre žiakov všetkých škôl Školu reklamy. Škola reklamy bude mať za úlohu vzdelávanie a prípravu mládeže v oblasti mediálnej a reklamnej gramotnosti.

Rada pre reklamu ako orgán etickej samoregulácie reklamy na Slovensku považuje za svoju povinnosť vzdelávať verejnosť a subjekty činné v mediálno-marketingovom prostredí. Táto snaha vyplýva i z cieľov práce RPR, ktorými sú zabezpečovanie a presadzovanie šírenia čestnej, slušnej a pravdivej reklamyna území Slovenskej republiky.
Agentúra Respect APP sa stala členom RPR po úspešnej spolupráci na spoločnej kampani RPR v minulom roku a ako sa vyjadril jej generálny riaditeľ Róbert Slovák:
„V našej agentúre sa už od jej založenia riadime etickými princípmi Rady pre reklamu a preto žiadna z našich reklám nikdy nebola v nesúlade s jej Etickým kódexom. Je nám cťou byť členom RPR a sme hrdí na to, že napriek tomu, že nie sme členom KRASu, môžeme prispieť k jej činnosti.“

Spoločnosť Telefónica 02 Slovakia predstavuje tretieho mobilného operátora, ktorý je členom Rady a ako povedal jej hovorca René Parák:
“Poslaním RPR je presadzovať čestnú, slušnú, decentnú, legálnu a pravdivú reklamu. Rovnako stratégiou O2 je komunikovať so zákazníkmi férovo a pravdivo. O2 sa ako prvý mobilný operátor na Slovensku rozhodol ísť cestou pravdivej reklamy bez chytákov napísaných malými písmenkami. Vstup do Rady pre reklamu vnímame preto v našej spoločnosti ako prirodzený a logický krok.”
Novou členkou Prezídia Rady pre reklamu sa stala výkonná riaditeľka Mediálneho inštitútu Zuzana Mistríková .

VZ RPR  rozšírilo AK RPR o dvoch nových členov – Martina Drobného – riaditeľa vydavateľstva PC revue a detskú psychologičku Mgr. Máriu Šimčákovú Tóthovú. AK RPR zároveň získala dvoch zahraničných  externých konzultantov: z oblasti médií, digitálnej  komunikácie a  reklamy zameranej na deti  Dr. Arthura I. Pobera, USA konzultanta Európskej aliancie samoregulačných orgánov  a z oblasti reklamy na alkohol a pivo Helmutha Wagnera , konzultanta  Európskeho fóra pre zodpovednú konzumáciu alkoholu.

Valné zhromaždenie tiež novelizovalo základný dokument etickej samoregulácie v reklame – Etické zásady reklamnej praxe, platné na území SR – zmeny kódexu sa opierali o aktualizáciu niektorých oblastí /pojem reklamy, subjekty reklamy ako komunikačného procesu, /podľa  priamych požiadaviek členov RPR, členov Arbitrážnej komisie RPR a z podkladov iných európskych kódexov a nových oblastí upravených ICC Kódexom.

Scroll to Top