ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR

6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu ( 9.8.2007 )
BRATISLAVA, 9. 8. 2007 sa konalo šieste tohtoročné zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „AK RPR“). AK RPR, ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy, posudzovala 10 sťažností na reklamu, či nedošlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platnými na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“). AK RPR na svojom zasadnutí prijala nasledovné rozhodnutia:

 

Sťažnosť: evid. č. 34 ( 05/ 02)

Internetová reklama „Stávková spoločnosť Fortuna SK“, zadávateľ: Fortuna SK, a.s.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka internetovej reklamy stávkovej spoločnosti Fortuna SK. Podľa sťažovateľa spoločnosť  znevažuje dôveru spotrebiteľa a oblasť, v ktorej pôsobí – gamblingový biznis športového stávkovania, keď vo svojej reklame tvrdí, že má historické prvenstvo v Strednej a Východnej Európe ale v reklame sa  neuvádza, v čom je to spomínané prvenstvo.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť  je  opodstatnená a predmetná reklama spoločnosti Fortuna SK, a.s. je v rozpore s ustanovením bodu 4.1., Časti II. Kódexu.

Predmetná reklama používa slová  „ o historickom prvenstve “ v oblasti, v ktorej pôsobí, čím reklama neprihliada k skutočnosti, že na našom  trhu a v oblasti Strednej a Východnej Európy pôsobia stávkové kancelárie, ktoré na trhu pôsobia dlhšie. Reklama neurčuje správne segment trhu, na ktorom by mohla mať daná spoločnosť historické prvenstvo, čím má tendenciu uviesť do omylu a zavádzať.

Sťažnosť: evid. č. 37 ( 06/ 01)

Billboard „Pearl Harbor 12 324 km“   , zadávateľ: TECFOOD Slovakia, s.r.o. 

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka vizuálu billboardovej reklamy spoločnosti TECFOOD Slovakia, s.r.o., propagujúceho energetický nápoj Kamikaze. Na billboarde je vyobrazený okrem obalu nápoja aj nápis „Pearl Harbor 12 324 km“ zobrazený na zelenej „diaľničnej“ navádzacej tabuli. Sťažovateľ je presvedčený, že s motívom  vojenských útokov podobných útoku na Pearl Harbor, treba vo verejnej prezentácii čohokoľvek, vrátane reklamy, narábať zvlášť citlivo a zodpovedne, čo sa v tomto prípade nestalo.  

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť  je  neopodstatnená a predmetná reklama spoločnosti TECFOOD Slovakia, s.r.o. nie je v rozpore s Kódexom.

Predmetná reklama sa vzťahuje na propagáciu energetického nápoja, ktorého pozitíva sa snaží presadiť istou nadsázkou. Táto reklama neporušuje Etický Kódex a pre bežného spotrebiteľa je zrozumiteľné, že nejde o zosmiešňovanie alebo iné zneváženie historických vojnových udalostí.

Sťažnosť evid. č. 38 (06/02)

Reklama na službu „Magio“, zadávateľ: T-Com, a.s.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka reklamnej kampane na službu Magio od T-COMu.  Podľa sťažovateľa je reklama zavádzajúca, pretože ani po niekoľkých mesiacoch nie je dostupná na viac ako 99% percentách územia Slovenska a ani vo veľkých mestách. Tam, kde je dostupná, sú podľa sťažovateľa použité zariadenia Magio box nevyhovujúce, hlučné a služba je nekvalitná.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetná reklamná kampaň spoločnosti T-COM, a.s.  nie je v rozpore Kódexom.
Predmetná reklamná reklama je koncipovaná tak, že bežný spotrebiteľ má možnosť informovať sa o podmienkach zavedenia služby „Magio“ prostredníctvom iných informačných prostriedkov. Takto môže potenciálny zákazník zistiť, či služba je dostupná v jeho lokalite  alebo nie. Preskúmanie kvality poskytovanej služby nie je v kompetencii AK RPR.
 
Sťažnosť evid. č.  39 (06/03)
Internetová reklama  „Poistenie domácich miláčikov“, zadávateľ:  Česká poisťovňa Slovensko, a.s.
Sťažnosť fyzickej osoby sa týka internetovej reklamy spoločnosti Česká poisťovňa Slovensko, a.s., umiestnenej na internetovej stránke www. Pravda.sk. Reklama propaguje poistenie  psov a podľa sťažovateľa je reklama neetická, pretože neobsahuje žiaden „zatvárací krížik“, prostredníctvom ktorého by mohol užívateľ reklamu zrušiť a zobrazuje sa počas celého čítania spravodajských informácií na spomínanom serveri a aj po scrollovaní stránky zakrýva  text, ktorý je určený na čítanie.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť  je  neopodstatnená a predmetná internetová reklama spoločnosti Česká poisťovňa Slovensko,a.s.. nie je v rozpore s Kódexom..

Predmetný internetový banner sa nachádza v pravom dolnom rohu stránky a nijakým spôsobom nezasahuje do jej obsahu . Banner nie je zobrazený tak , že by mohol spotrebiteľa obťažovať alebo ho obmedzovať v prechádzaní si informácií na stránke. Z hľadiska požiadaviek na reklamu je táto reklama oddelená od ostatného obsahu a rozoznateľná ako taká. 

Sťažnosť: evid. č. 40 ( 06 / 04)

Reklamná kampaň: „Flexipôžička“, zadávateľ: VÚB, a.s. 

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka reklamnej kampane spoločnosti VÚB, a.s. propagujúcej produkt Flexipôžička. Kampaň prebiehala koncom roka 2006, Ako jeden z hlavných benefitov prečo by sa mal klient rozhodnúť práve pre úver, bola možnosť predčasného splatenia pôžičky bez poplatku. Po skončení kampane VÚB banka zrušila tento benefit a začala predčasné splatenie spoplatňovať sadzbou 5% .

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je  opodstatnená a predmetná reklamná kampaň spoločnosti  VÚB, a.s.   je v rozpore s bodom 1.1  Časti III Kódexu

Predmetná kampaň využíva tvrdenia, ktoré boli relevantné len  v čase  trvania kampane. Zákazníci, ktorí sa však na základe reklamy pre produkt  rozhodli, boli uvedení do omylu, pretože reklamou prezentované podmienky Flexiúčtu neboli zo strany zadávateľa po ukončení kampane dodržané, i keď zadávateľ využil na zmenu podmienok legálnu cestu. Týmto reklama znevažuje dôveru spotrebiteľa a môže mu spôsobiť ujmu. 

Sťažnosť: evid. č.   41 ( 06/ 05)
Billboard: „Carat Vodka“ , zadávateľ: Carat Distillery Trade, s.r.o.
Sťažnosť  fyzickej osoby  sa týka billboardu spoločnosti Carat Distillery Trade, s.r.o., ktorý propaguje alkoholický nápoj Carat Vodka a je podľa sťažovateľa umiestnený hneď vedľa internátov „Mladej Gardy“ na prístupovej ceste ku základnej škole na Teplickej ulici; pričom  denne okolo neho prechádzajú žiaci zo spomínanej základnej školy.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je  opodstatnená  a predmetný billboard spoločnosti Carat Distillery Trade, s.r.o.  nie je v rozpore s Kódexom.

Predmetná reklama je pripravená s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi; po preskúmaní jeho umiestnenia  nemožno tvrdiť, že by bola v blízkosti školy alebo  priestorov, kde sa nachádzajú vo väčšom výskyte maloletí.

Sťažnosť: evid. č.   42 ( 06/ 06)
Inzercia: „Vyhlásenie vydavateľov“ , zadávateľ: ECOPRESS, a.s., PEREX, a.s., Petit Press, a.s., RINGIER SLOVAKIA, a.s., SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o., TREND Holding, spol. s.r.o.
Sťažnosť  dvoch právnických firiem sa týka inzerátu, ktorý odo dňa 12. júna 2007 uverejňovali slovenské denníky SME, PRAVDA, Hospodárske noviny, Nový čas, Plus jeden deň a týždenník TREND pod označením  „ Vyhlásenie vydavateľov – nelegálne využívanie diela chráneného copyrightom je krádež.“ Podľa sťažovateľov je táto inzercia smerovaná tak, aby cielene zneužila nedostatok skúseností a informácií čitateľov o tejto problematike.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že predmetná inzercia nespĺňa základné požiadavky pre reklamu a teda reklamou nie je. AK RPR sa preto sťažnosťou nemohla zaoberať.

Sťažnosť: evid. č.   43 ( 06/ 07)
Reklamná kampaň: „Domica Resort“ , zadávateľ: Domica Komplex, s.r.o.
Sťažnosť  fyzickej osoby  sa týka rozhlasovej a printovej reklamy spoločnosti Domica komplex, s.r.o., ktoré propagujú nové turisticko-oddychové centrum Domica Resort v Slovenskom krase. Predmetné  centrum  však neexistuje a reklama je preto len pozvánkou na stavbu. Podľa sťažovateľa nie je korektné, ak spoločnosť neodhadne dokončenie investície a  svoje zlé prognózy nekoriguje a cez reklamnú kampaň ponúka niečo, čo ešte nemá.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je  opodstatnená  a predmetná kampaň spoločnosti Domica komplex, s.r.o.   je v rozpore s ustanovením bodu 4.1, Časti II Kódexu.

Predmetná reklama v rozhlasovom spote uvádza slovo „novootvorený“, čo v bežnom ponímaní znamená „už otvorený“. Týmto reklama môže zavádzať a  uviesť spotrebiteľa do omylu.

 

Sťažnosť: evid. č.   45 ( 06/ 09)
Reklamná kampaň: „Povinné zmluvné poistenie + cestovné poistenie zdarma“ , zadávateľ: OTP Garancia poisťovňa, a.s.
Sťažnosť troch fyzickej osoby  sa týka reklamnej kampane spoločnosti OTP Garancia poisťovňa, a.s. propagujúcu povinné zmluvné poistenie. V kampani sa uvádza, že zákazník získa k povinnému zmluvnému poisteniu aj cestovné poistenie zdarma.  Po bližšom preskúmaní ponuky a telefonickom overení priamo v poisťovni sťažovateľ zistil, že to nie je pravda.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je  opodstatnená  a reklamná kampaň spoločnosti OTP Garancia poisťovňa, a.s.   je v rozpore s ustanovením bodu 4.4, Časti II Kódexom.

Predmetná reklama nevhodne odkomunikovala benefit o cestovnom poistení k zmluvnému poisteniu, čo v bežnom ponímaní pôsobilo ako komunikácia bezplatného benefitu; týmto mala reklama tendenciu zavádzať  spotrebiteľa. 

 

Sťažnosť: evid. č. 46 ( 06 / 10)

Reklamná kampaň: „Prima Variant Mesiac“,  zadávateľ: Orange Slovensko, a.s. 

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka reklamnej kampane spoločnosti Orange Slovensko, a.s. propagujúcej službu Prima Variant Mesiac.  V kampani sa uvádza, že zákazníci predplatených kariet Prima, môžu pri aktivácií profilu Prima Variant Mesiac (PVM) v období 28.5-31.7. využívať lacnejšie služby. Sťažovateľ si PVM aktivoval v tomto termíne formou automatickej obnovy , lenže zvýhodnené ceny pre neho neplatili aj napriek tomu, že z textu reklamy textu reklamy vyplýva, že ak má účastník aktivovanú automatickú obnovu služby PVM a túto obnovu si aktivoval ešte pred 28.5.2007 – výhodnejšiu cenu získa.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je  opodstatnená a predmetná reklamná kampaň spoločnosti  Orange Slovensko, a.s.   je v rozpore s bodom 4.1 Časti II Kódexu

Predmetná kampaň bola zrejme koncipovaná správne, ale z technických dôvodov na strane zadávateľa reklamy nebola služba  tomuto zákazníkovi  plnohodnotne sprístupnená a pri prvom kontakte bol aj nesprávne informovaný zo strany zadávateľa. Spotrebiteľ  bol touto reklamou uvedený do omylu.

 

Scroll to Top