ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Všetky nálezy

Sťažovateľ

súkromná osoba z Nových Zámkov

Zadávateľ

Slovenské telekomunikácie, a.s.

Médium

print

Ustanovenia kódexu:

I./3.3., 3.4., II./ 1.1., 2.1., 4.1., 4.2. a 4.6.

Stav nálezu
Negatívny nález
Sťažovateľ

skupinky súkromných osôb z celého Slovenska

Zadávateľ

AVON Cosmetics, spol. s r.o.

Médium

kampaň

Ustanovenia kódexu:

I./ 3.2., II./ 1.1., 1.2. a 3.6., IV./ 2.1.1.

Stav nálezu
Negatívny nález
Sťažovateľ

súkromná osoba z Trnavy

Zadávateľ

Ekonomické stavby, s.r.o. Nitra

Médium

print

Ustanovenia kódexu:

II./ 2.1., 4.1., 4.2. a 4.6., III./ 1.3.

Stav nálezu
Negatívny nález
Sťažovateľ

súkromná osoba zo Serede

Zadávateľ

CORA – Ing. Giláň Marek

Médium

TV spot

Ustanovenia kódexu:

II./ 1.1., 3.6.

Stav nálezu
Negatívny nález
Sťažovateľ

súkromná osoba z Nových Zámkov

Zadávateľ

Slovenské telekomunikácie, a.s.

Médium

print

Ustanovenia kódexu:

I./3.3., 3.4., II./1.1., 2.1., 4.1., 4.2. a 4.6.

Stav nálezu
Negatívny nález
Sťažovateľ

Unimilk, s.r.o., Košice

Zadávateľ

súkr. osoba

Médium

print

Ustanovenia kódexu:

II./4.3., 4.4.

Stav nálezu
Negatívny nález
Sťažovateľ

MSJ Creative, s.r.o., Zvolen

Zadávateľ

DSM, a.s., Banská Štiavnica

Médium

print

Ustanovenia kódexu:

I./3.2., 3.3., 3.4., II./ 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., III./2.1., 3.2.

Stav nálezu
Negatívny nález
Sťažovateľ

Úrad pre finančný trh, Bratislava

Zadávateľ

AGW a.s., Košice

Médium

kampaň

Ustanovenia kódexu:

II./ 2.1., II./4.1.

Stav nálezu
Pozitívny nález
Sťažovateľ

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Bratislava

Zadávateľ

AGW a.s., Košice

Médium

telev9zia

Ustanovenia kódexu:

II./3.5., III./6.1.

Stav nálezu
Negatívny nález
Sťažovateľ

súkr. osoba

Zadávateľ

Slovenská národná strana

Médium

print

Ustanovenia kódexu:

AK RPR vylúčila z posudzov.súladu/nesúladu s Kódexom

Stav nálezu
Negatívny nález
Sťažovateľ

súkr. osoba, Bratislava

Zadávateľ

TOPLIMO, a.s., Košice

Médium

reklamné materiály

Ustanovenia kódexu:

I./3.2.

Stav nálezu
Pozitívny nález
Sťažovateľ

Rada pre vysielanie a retransmisiu

Zadávateľ

Rádio, a.s., Bratislava

Médium

kampaň

Ustanovenia kódexu:

I./3.2., II./1.1., 1.2..

Stav nálezu
Negatívny nález
Sťažovateľ

súkr. osoba, Bratislava

Zadávateľ

EuroTel a.s. Bratislava

Médium

televízia

Ustanovenia kódexu:

I./3.2., II./1.1., 1.2., 3.6.

Stav nálezu
Negatívny nález
Sťažovateľ

súkr. osoba, Bratislava

Zadávateľ

STS Slovakia, spol.s r.o., Blatné

Médium

televízia

Ustanovenia kódexu:

I./3.1., 3.2., II./ 3.4.

Stav nálezu
Negatívny nález
Sťažovateľ

Janssen-Cilag, Johnson & Johnson Company

Zadávateľ

Schering AG, Bratislava

Médium

kampaň

Ustanovenia kódexu:

IV./4.2.

Stav nálezu
Pozitívny nález
Sťažovateľ

súkr. osoba, Bratislava

Zadávateľ

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Médium

reklamné materiály

Ustanovenia kódexu:

II./4.6., III./2.1.

Stav nálezu
Pozitívny nález
Sťažovateľ

MÚ Prievidza; Slov. spoloč. pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo; súkr. osoba

Zadávateľ

Coca-Cola Sovakia, s.r.o., Bratislava

Médium

billboard

Ustanovenia kódexu:

II./ 1.1., 1.2., 3.6.

Stav nálezu
Negatívny nález
Sťažovateľ

súkr. osoba

Zadávateľ

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

Médium

billboard

Ustanovenia kódexu:

II./4.6.

Stav nálezu
Pozitívny nález
Sťažovateľ

Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina v Bratislave

Zadávateľ

Quatro, a.s., Bratislava

Médium

kampaň

Ustanovenia kódexu:

I./3.2., II./1.1., 1.2., 3.6.

Stav nálezu
Negatívny nález
Sťažovateľ

Národný bezpečnostný úrad

Zadávateľ

Perex, a.s., Bratislava

Médium

print

Ustanovenia kódexu:

AK RPR vylúčila z posudzov.súladu/nesúladu s Kódexom

Stav nálezu
Negatívny nález

Scroll to Top