ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sekretariát

Sekretariat riadi bežnú činnosť Rady. Zriaďuje a vedie stálu kanceláriu,
zabezpečuje uverejňovanie informácii o činnosti Rady, realizuje monitoring
reklamy, pripravuje podklady pre rokovanie Komisie, vedie administratívu a
plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí Prezident, Prezídium alebo Komisia.

Členovia

Scroll to Top