ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dozorný výbor

Dozorný výbor je kontrolným orgánom Rady. Do jeho pôsobnosti patrí najmä kontrola dodržiavania finančného rozpočtu Rady, dohliadanie na plnenie uznesení prijatých Valným zhromaždením a preskúmavanie nálezov Komisie za podmienok ustanovených rokovacím poriadkom Komisie alebo inými internými predpismi Rady.

Členovia

  • Aleš Kohút
  • Igor Ormandy
  • Zuzana Mozová
Scroll to Top