ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Formulár sťažnosti

Sťažnosti: Pridať novú sťažnosť

Ustanovenia Kódexu sa vzťahujú na reklamu, ktorá je súčasťou komerčnej komunikácie. Do pôsobnosti Kódexu nespadá politická reklama. Po vyplnení a odoslaní formulára sťažnosť zaevidujeme, oslovíme zadávateľa a sťažnosť bude predmetom posúdenia Arbitrážnou komisiou. Sťažnosť je možné zaslať aj písomne na adresu Rady pre reklamu.

Vyplnením a odoslaním formulára pre zasielanie sťažností súhlasíte so spracovaním osobných údajov v zmysle Informácie dotknutej osoby k poskytovaniu osobných údajov

Informácie o sťažovateľovi

Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva. Všetky povinné osobné údaje, ktoré uvádzate slúžia len na to, aby sme s Vami mohli komunikovať a k dispozícii ich má len Sekretariát RPR. Sťažnosť je v prípade fyzických osôb Komisii predkladaná ako anonymná, len s uvedením okresu, z ktorého sťažovateľ pochádza.

Sťažnosť

Prosím popíšte, prečo si myslíte, že reklama, na ktorú podávate sťažnosť môže porušovať niektoré z ustanovení Kódexu. Z textu sťažnosti by malo byť zrejmé voči komu je sťažnosť zameraná, na akú reklamu sa vzťahuje a prečo ju považujete za neetickú.

Názov súboru Veľkosť súboru
Neboli nájdené žiadne prílohy.
Maximálna veľkosť súboru 2MB. Podporované typy súborov: jpg jpeg jpe png mpeg mpg mpe mp4 m4v txt asc c cc h srt pdf zip doc docx xlsx pptx
Vybrať súbor
Scroll to Top