ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Komisia

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (Komisia) je nezávislý orgán, ktorý posudzuje v mene Rady pre reklamu  rozpor s Etickým kódexom reklamnej praxe vrátane jeho Opčného protokolu sťažnosti na reklamu, podnety postúpené Radou pre mediálne služby na preverenie Rade ako samoregulačnému orgánu, ak sa podnet na preverenie týka poskytovateľa obsahových služieb, ktorý sa zaviazal dodržiavať Kódex presadzovaný samoregulačným orgánom podľa zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) alebo iné podnety na prešetrenie konkrétnej reklamy (ďalej len „sťažnosť“) .

Komisiu tvorí minimálne sedem členov, ktorých volí Valné zhromaždenie Rady na základe návrhov Prezídia. Prezídium navrhuje členov Komisie na princípe rôznorodosti najmä z oblastí reklamy a marketingu, práva, obchodu a predaja tovarov a služieb, médií, psychológie a sociológie.

Spôsob hlasovania a prijímania rozhodnutí, ako aj ďalšie procesné otázky rokovania Komisie upravuje Rokovací poriadok.

Členovia

Scroll to Top