ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Komisia

Arbitrážna komisia (Komisia) je etickým orgánom Rady, ktorý je výlučne oprávnený vydávať nálezy a atesty, ako aj interpretovať Kódex. Komisia sa skladá najmenej zo siedmich (7) členov, reprezentujúcich spravidla zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, šíriteľov reklamy, spotrebiteľov a odbornú verejnosť z oblasti práva a marketingovej komunikácie.

Spôsob hlasovania a prijímania rozhodnutí, ako aj ďalšie procesné otázky rokovania Komisie upravuje Rokovací poriadok.

Členovia

Scroll to Top