ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vladimíra Jurišová (branding, marketingová komunikácia)

Aktuálna vedúca Katedry marketingovej komunikácie FMK UCM v Trnave. Na FMK absolvovala bakalárske, magisterské aj doktorandské štúdium, pričom má aj bakalára z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je odborníčkou na vizuálnu komunikáciu značiek a branding. Okrem toho vedie prednášky a semináre z predmetov Teória a tvorba Corporate Identity, Corporate Design, Psychologické a etické aspekty reklamy. Založila a vedie marketingovú agentúru Kabinet kreativity – marketingovú agentúry FMK UCM, kde má na starosti manažment a riadenie agentúry, komunikáciu s klientom a new business manažment.

Scroll to Top