ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Katedra marketingu a obchodu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave sa stala členom RPR

Do Rady pre reklamu, združenia podporujúceho etickú samoreguláciu v oblasti reklamy na Slovensku vstúpila ako nový riadny člen Katedra marketingu a obchodu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

„Katedra marketingu a obchodu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) hodnotí riadne členstvo v Rade pre reklamu mimoriadne pozitívne, nakoľko na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia poskytuje vzdelávacie činnosti v oblasti marketingu, marketingovej komunikácie a reklamy. Okrem nich sa na Katedre marketingu a obchodu FM UK realizujú vedecko-výskumné aktivity v oblasti marketingu a marketingového manažmentu. Členovia Katedry marketingu a obchodu FM UK majú záujem o vzájomnú spoluprácu a svojimi aktivitami v oblasti pedagogickej, ako aj vedecko-výskumnej činnosti si kladú za cieľ prispievať k rozvoju a zvyšovaniu povedomia v oblasti marketingovej komunikácie a šírenia zodpovednej a etickej reklamy“, uviedla vedúca katedry marketingu a obchodu doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.

„Teší nás, že k podpore a presadzovaniu etiky v reklame sa pridala ďalšia významná vzdelávacia inštitúcia. Veríme, že vzájomnou spoluprácou a aktivitami presadzovanie etických princípov do oblasti marketingovej komunikácie ešte viac posilníme a prispejeme k tomu, aby sa reklamná etika stala prirodzenou súčasťou profesijného správania budúcich marketérov “, hovorí Miriam Benčíková Kušnírová, prezidentka RPR.

Aktuálne Rada pre reklamu združuje viac ako 30 subjektov, ktoré pôsobia v reklamnom priemysle a svoje zastúpenie v nej majú zadávatelia reklamy, reklamné agentúry, branžové asociácie, médiá, vysielatelia ako aj vzdelávacie inštitúcie zamerané na marketing a reklamu. Radi medzi seba prijmeme ďalších, ktorí pomôžu RPR napĺňať poslanie a ciele. Ako postupovať pri žiadosti o členstvo.

Scroll to Top