ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Full 1
Samoregulácia funguje.
Sme pri tom už viac ako 25 rokov.
Full 1
Test slide
Test slide
Test slide
Test slide
previous arrow
next arrow

Videli ste reklamu, o ktorej si myslíte, že je neetická?

Videli ste reklamu, o ktorej si myslíte, že je v rozpore s Etickým kódexom? Do pôsobnosti Kódexu spadá reklama, ktorá je súčasťou komerčnej komunikácie, okrem politickej reklamy. Vyplňte elektronický formulár a zašlite nám Vašu sťažnosť.

Je vaša reklama v súlade s Kódexom?

Nechajte si posúdiť Vašu reklamu ešte pred tým ako ju uvediete do médií. Môžete tak predísť prípadným sťažnostiam, nesúladu s Kódexom a upraviť kampaň, kým ešte nie je neskoro. Viac informácií o Atest/Copy advice »

Etický kódex reklamnej praxe

Štandardy etickej reklamy v podobe etických pravidiel sú zakotvené v Etickom kódexe reklamnej praxe (Kódex), ktorý informuje verejnosť o hraniciach reklamnej etiky a definuje čo je možné v rámci marketingovej komunikácie považovať za etické a čo naopak už etickým nie je.

Kódex nenahrádza právnu reguláciu reklamy, avšak nadväzuje na ňu ustanovením etických zásad. Je určený subjektom, ktoré pôsobia v oblasti reklamy a inej formy propagácie a formuluje pravidlá profesionálneho správania sa.

OPČNÝ PROTOKOL k Etickému kódexu reklamnej praxe O REKLAMNEJ PRAXI PRI ŠÍRENÍ REKLAMY POSKYTOVATEĽMI OBSAHOVEJ SLUŽBY

Protokol v plnom rozsahu rešpektuje požiadavky pre oblasť mediálnej komerčnej komunikácie podľa zákona o mediálnych službách a jeho účelom je ustanoviť účinný samoregulačný systém pre oblasť mediálnej komerčnej komunikácie na vnútroštátnej úrovni v zmysle podmienok zákona o mediálnych službách, ktorým sa v Slovenskej republike implementujú príslušné ustanovenia Smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Protokol vychádza zo zákonných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky regulujúcich mediálnu komerčnú komunikáciu pri poskytovaní obsahovej služby v televíznom vysielaní, rozhlasovom vysielaní a v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie, nad ktorých dodržiavaním vykonáva zákonný dohľad príslušný orgán verejnej správy ustanovený v Slovenskej republike. Protokol v spojení so zákonnou úpravou predstavuje koregulačný mechanizmus v zmysle § 130 zákona o mediálnych službách. Keďže Protokol je súčasťou koregulačného mechanizmu dohľadu, je postavený na princípe krajiny pôvodu a dobrovoľnej záväznosti.

K protokolu pristúpili a k jeho dodržiavaniu sa zaviazali šíritelia, ktorí sú samostatnými členmi RPR (MAC TV, s.r.o./JOJ GROUP; MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. / TV Markíza), šíritelia, ktorí sú členmi kolektívneho orgánu RPR (Asociácia rádií Slovenska) a šíritelia, ktorí sa prihlásili k jeho dodržiavaniu na základe individuálneho pristúpenia (C.E.N. s.r.o./ TA3).  

 

Novinky

Všetky novinky

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 20. 04. 2023 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej …

Čítať viac →
Všetky novinky

Arbitrážnu komisiu posilnili dve nové členky

Do Arbitrážnej komisie, ktorá posudzuje sťažnosti na reklamu a rozhoduje v otázkach reklamnej etiky boli …

Čítať viac →
Všetky novinky

Novelizované pravidlá reklamnej praxe pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie

Na svojom výročnom zasadnutí členovia RPR schválili novelizáciu Opčného protokolu k Etickému kódexu reklamnej praxe …

Čítať viac →

Arbitrážne nálezy

12 (04-08) Mali ešte žiť

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Pozostalí za spravodlivosť

Nález

Negatívny nález
11 (04-07) Najlepšia sieť

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Orange Slovensko, a.s.

Nález

Negatívny nález
10 (04-06) Slováci veria absurdným mýtom

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Nález

Pozitívny nález
Scroll to Top