Full 1
Samoregulácia funguje.
Sme pri tom už viac ako 25 rokov.
Full 1
Test slide
Test slide
Test slide
Test slide
previous arrow
next arrow

Videli ste reklamu, o ktorej si myslíte, že je neetická?

Videli ste reklamu, o ktorej si myslíte, že je v rozpore s Etickým kódexom? Do pôsobnosti Kódexu spadá reklama, ktorá je súčasťou komerčnej komunikácie, okrem politickej reklamy. Vyplňte elektronický formulár a zašlite nám Vašu sťažnosť.

Je vaša reklama v súlade s Kódexom?

Nechajte si posúdiť Vašu reklamu ešte pred tým ako ju uvediete do médií. Môžete tak predísť prípadným sťažnostiam, nesúladu s Kódexom a upraviť kampaň, kým ešte nie je neskoro. Viac informácií o Atest/Copy advice »

Etický kódex reklamnej praxe

Štandardy etickej reklamy v podobe etických pravidiel sú zakotvené v Etickom kódexe reklamnej praxe (Kódex), ktorý informuje verejnosť o hraniciach reklamnej etiky a definuje čo je možné v rámci marketingovej komunikácie považovať za etické a čo naopak už etickým nie je.  

Kódex nenahrádza právnu reguláciu reklamy, avšak nadväzuje na ňu ustanovením etických zásad. Je určený subjektom, ktoré pôsobia v oblasti reklamy a inej formy propagácie a formuluje pravidlá profesionálneho správania sa.  

Novinky

Všetky novinky

Arbitrážna komisia s novými členmi

Valné zhromaždenie Rady pre reklamu na svojom ostatnom zasadnutí rozhodovalo o zložení Arbitrážnej komisie, ktorá …

Čítať viac →
Všetky novinky

Tlačová správa z 3. zasadnutia Komisie

BRATISLAVA. Dňa 21. 04. 2022 sa konalo 3. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej …

Čítať viac →
Všetky novinky

Novým členom RPR sa stala Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

Do Rady pre reklamu, združenia podporujúceho etickú samoreguláciu v oblasti reklamy na Slovensku vstúpila ako …

Čítať viac →

Arbitrážne nálezy

18 (03-07) Zaži univerzitu zážitkov

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Žilinská univerzita v Žiline

Nález

Pozitívny nález
17 (03-06) Naša Peťka ti s radosťou odpovie

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

365.bank, a.s.

Nález

Negatívny nález
16 (03-05) Chuť zrodená z horského mlieka“ (verzia Litpovská parenica + Hravé)

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Savencia Fromage & Dairy SK, a. s.

Nález

Pozitívny nález
Scroll to Top