ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Mária Tóthová Šimčáková (detská psychologička)

Prax detskej poradenskej a školskej psychologičky vykonáva už viac ako 25 rokov. Vyštudovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Má skúsenosti s prácou s rôznymi ťažkosťami a problémami, ktoré sprevádzajú deti v ich živote, pracuje s celými rodinami, učiteľmi a školskými kolektívmi. Je členkou Asociácie školských psychológov SR a ČR, Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV. Lektorovala mnohé programy pre deti aj vo vzdelávaní dospelých, napr. pre Nadáciu otvorenej spoločnosti, Slovenskú humanitnú radu, Nadáciu M.Šimečku a i. Je odbornou garantkou programu detinanete.sk v problematike digitálnej gramotnosti a zodpovedného prístupu detí aj rodičov k používaniu technológii. Pracuje s projektom sebadôvery Dove pre dievčatá, matky a všetky deti, ktoré potrebujú obstáť v modernom svete. Veľa skúsenosti ako riešiť ťažkosti s výchovou deti získala priamo v rodinách na Slovensku v relácii Pestúnka televízie Markíza.

Scroll to Top