ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

04 (04/04) inzercia - Šťastné čísla

Sťažovateľ

súkr. osoba z Bytče

Zadávateľ

Slovakia Direct, Bratislava

Médium

print

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./3.2. a IV./F/3.1.a 5.1.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí zo dňa 18. 4. 1996 vo veci sťažnosti súkromnej osoby z Bytče na firmu SLOVAKIA DIRECT, P.O.Box 81, Bratislava pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len „Kódex“), vydáva nasledovný

NÁLEZ.

Inzerátom uverejneným v denníku „PRÁCA“ firmou SLOVAKIA DIRECT došlo k porušeniu časti II. bodu 3.2. a časti IV. F) bodu 3.1. a bodu 5.1. Kódexu, teda inzerátom došlo k zneužitiu predsudkov a povier a nebola uvedená skutočná adresa inzerenta, iba P.O. Box.

ODÔVODNENIE:

Dňa 19. 5. 1995 obdržala Rada pre reklamu sťažnosť sťažovateľky súkromnej osoby z Bytče na firmu SLOVAKIA DIRECT, P.O.Box 81, Bratislava, ktorá uverejnila v denníku „PRÁCA“ inzerát „Šťastné čísla“, ktorým podľa sťažovateľky porušila II. časť bodu 3.2. a IV. Časť F) bodu 3.1. a 5.1. Kódexu.

Sťažnosť sťažovateľky sa ukázala ako opodstatnená pretože inzerát zneužíval predsudky a povery a inzerent uviedol iba P.O.Box namiesto skutočnej adresy a týmto konaním porušil Kódex vo vyššie uvedených bodoch.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela k názoru, že sťažnosť na predmetný inzerát je opodstatnená a došlo k porušeniu II. časti bodu 3.2. a IV. Časti F) bodu 3.1. a 5.1. Kódexu.

Zároveň na základe časti I. bodu 2.1. Kódexu, podľa ktorého základnú zodpovednosť za rešpektovanie Kódexu nesie reklamná agentúra a médium, odporúča denníku „PRÁCA“ podľa časti I. bodu 4.2. Kódexu nepokračovať v medializácii inzerátov podobného typu.

V Bratislave, dňa 24. 4. 1996DR. PAVEL HAPÁK
predseda AK RPR

Scroll to Top