ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

01 (02/01) inzercia Zlaté Stránky

Sťažovateľ

súkr. osoba, Nitra

Zadávateľ

Zlaté Stránky MEDIATEL, s.r.o.

Médium

print

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.2., 3.4., II./ 3.6.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 16. 2. 2000 vo veci sťažnosti súkromnej osoby z Nitry na inzerát spoločnosti Zlaté Stránky MEDIATEL, spol. s r.o. uverejnený v denníku SME pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci uverejnenia inzerátu na Zlaté Stránky Arbitrážna komisia nekonštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od súkromnej osoby z Nitry, týkajúcu sa nevkusnosti reklamy na Zlaté stránky. SťažovaSekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade predmetnej kampane nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 3.2, 3.4 Časti I. a bodu 3.6 Časti II. Kódexu. Tieto ustanovenia stanovujú, že reklama má byť slušná, čestná a pravdivá, pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi. Reklama nesmie ohrozovať dobré meno reklamy ako takej a znižovať dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľom. Ďalej stanovujú, že reklama nesmie propagovať nadmierne podliehanie sexualite a zobrazovať nahotu alebo čiastočnú nahotu ľudského tela nevhodným spôsobom.

Spoločnosť Zlaté stránky MEDIATEL, spol. s r.o. vo svojom stanovisku uvádza, že v danom vizuále nie je účelne ukázaná nahá žena, ale situácia. Spoločnosť konštatuje, že v inzeráte nejde o prezentáciu nahoty, či čiastočnej nahoty nevhodným spôsobom, ale ide o primerané zobrazenie krízovej situácie, v ktorej sa môže ktokoľvek ocitnúť.

Arbitrážna komisia v diskusii dospela k záveru, že daný inzerát nezobrazuje nahotu nevhodným spôsobom.

 

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť súkromnej osoby z Nitry na inzerát spoločnosti Zlaté stránky MEDIATEL, spol. s r.o. je neopodstatnená a jej zverejnenie nebolo posúdené ako porušenie Kódexu v bodoch 3.2, 3.4 Časti I. a 3.6 Časti II.

V Bratislave, dňa 21. 2. 2000

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top