ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Arbitrážnu komisiu posilnili dve nové odborníčky

Do Arbitrážnej komisie, ktorá posudzuje sťažnosti na reklamu a rozhoduje v otázkach reklamnej etiky boli valným zhromaždením prijaté dve nové členky, Vladimíra Jurišová a Helena Windisch.

Vladimíra Jurišová aktuálne vedie Katedru marketingovej komunikácie FMK UCM v Trnave. Na FMK absolvovala bakalárske, magisterské aj doktorandské štúdium a titul bakalára má aj z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je odborníčkou na vizuálnu komunikáciu značiek a branding. Okrem toho vedie prednášky a semináre z predmetov Teória a tvorba Corporate Identity, Corporate Design, Psychologické a etické aspekty reklamy. Založila a vedie marketingovú agentúru Kabinet kreativity – marketingovú agentúry FMK UCM, kde má na starosti manažment a riadenie agentúry, komunikáciu s klientom a new business manažment.

„Vážim si dôveru Valného zhromaždenia RPR a úprimne sa teším, že svojim pôsobením v Arbitrážnej komisii RPR budem môcť prispieť k dodržiavaniu Etického kódexu reklamnej praxe. Nastavenie etických hraníc a ich dodržiavanie v reklamnej brandži považujem za dôležité nielen pre oblasť marketingu, ale celú spoločnosť.“, povedala k svojmu zvoleniu do Komisie V. Jurišová.

Helena Windisch je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave a Nottingham Trent University London. Aktuálne pôsobí ako manažérka korporátnych vzťahov spoločnosti Heineken Slovensko. V Heinekene vedie tím odd. Corporate Affairs, má na starosti internú aj externú firemnú komunikáciu, Public and Government Relations, aktivity v oblasti udržateľnosti a filantropie. Jej dlhoročné skúsenosti z oblasti marketingu, PR a CSR vychádzajú z pôsobenia vo viacerých komunikačných agentúrach, medzinárodných aj slovenských spoločnostiach, ako sú SONY alebo ESET. Práca a záujem o ľudí ju doviedol k jej srdcovej téme neuroleadership a následne kroky viedli ku coachingu, čo patrí medzi jej obľúbené hobby.

Ako uviedla H. Windisch „reprezentujem pivovarníkov, ktorí sa zaviazali podnikať čestne, s rešpektom k zákonu, zamestnancom, spotrebiteľom, obchodným partnerom; k ľudom aj k planéte. Vnímam, ako naša spoločnosť žije svojimi hodnotami, práca s pivom nás baví a máme odvahu robiť veci inak. Podnikanie so sebou prináša zodpovednosť, ktorá presahuje „len“ vytváranie zisku. Kvalita, zodpovednosť, nadšenie, úcta – to sú hodnoty, ktoré by mali dávať rámec každému podnikaniu i komunikácii. Verím, že pôsobenie v Arbitrážnej komisii bude vzájomne prínosné a obohacujúce. Veľmi sa na to teším.“

Arbitrážna komisia aktuálne pracuje v tomto zložení:
Mária Tóthová Šimčáková – predsedníčka AK RPR (detská psychologička a pedagogička)
Slavomíra Salajová – podpredsedníčka AK RPR (právnička)
Pavol Cvik (advokát, mediálne a farmaceutické právo)
Martin Drobný (IT sektor)
Róbert Slovák (reklamné agentúry)
Marcel Lukačka (digitálny marketing)
Radoslav Kutaš (právnik, spoluautor Kódexu)
Maru Mitlíková (reklamné agentúry, digitálna reklama)
Vladimír Paštinský (sociálne siete, influencer marketing a on-line reklama)
Braňo Macko (on-line reklama a content marketing)
Marek Mikle (finančný marketing)
Helena Windisch (marketing, PR, CSR)
Vladimíra Jurišová (marketingová komunikácia, branding)

Scroll to Top