ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

08 (04-04) Prípravok proti inkontinencii

Sťažovateľ

Fyzická osoba

Zadávateľ

Intredo Ltd.

Médium

Printová reklama

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

čl. 10 ods. 6 a čl. 25 ods. 1 písm. b)


Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Printová reklama (inzercia): „Prípravok proti inkontinencii“
Zadávateľa: Intredo Ltd.

je v rozpore

s ustanovením čl. 10 ods. 6 a čl. 25 ods. 1 písm. b) Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči inzercii na, podľa sťažovateľa, neidentifikovateľný produkt – výživový doplnok proti inkontinencii. Sťažovateľ uvádza, že produkt nie je zobrazený v reklame, sú mu však pripisované výnimočné účinky, bez ohľadu, na príčinu, ktorá inkontinenciu spôsobuje. Čitateľ, ktorý si objedná produkt vlastne vôbec nevie, čo by mu (hoc zadarmo) malo prísť. Sťažovateľ ďalej uvádza, že z reklamy vôbec nie je zrejmý subjekt, ktorý spotrebiteľov oslovuje, a teda ak by mu aj produkt ublížil, nemá ani koho zažalovať.

Nakoľko z reklamy nie je zrejmé, kto je jej zadávateľom, obrátila sa Rada na šíriteľa reklamy, ktorý uviedol, že zadávateľom reklamy je agentúra Intredo Ltd. (Poľsko), ktorá reklamu objednala pre klienta Global Affiliate Network Limited (Marshallove ostrovy).
Zadávateľ svoje stanovisko k sťažnosti a reklame Rade nedoručil.

Popis reklamy:
Reklama má podobu celostránkovej označenej inzercie zverejnenej v Denníku Nový čas. Vo vrchnej časti vizuálu reklamy je uvedený text v znení: „Rozdávame zadarmo 1000 balení prípravku proti inkontinencii“, pod ktorým je uvedené „Blokuje únik moču od 1. použitia“. Nasleduje text v znení: „Bezplatný prostriedok môže obnoviť 100% kontrolu nad močovým mechúrom. Získajte produkt zadarmo a zabudnite na inkontinenciu ako ďalších 164 900 Slovákov. Trápne cvrknutie, mokré fľaky na spodnej bielizni a časté návštevy toalety sú už minulosťou. Vďaka novej kúre sa už takmer 165 000 ľudí zbavilo pocitu neustáleho tlaku na močový mechúr a oslobodili sa od problému s inkontinenciou moču, znovu získali kontrolu nad močovým mechúrom a komfort života bez nepríjemných prekvapení- to všetko za menej ako 7 dní. To nie je chyba tlače – 1000 balení za 0Eur!. Metóda patentovaná britským urológom Thomasom Brownom je skutočným prelomom v liečbe nepríjemných ochorení súvisiacich s inkontinenciou moču. Až 98% ľudí používajúcich novú kúru priznáva, že problémy s nekontrolovaným vyprázdňovaním močového mechúra zmiznú počas prvých 7 dní, čo znamená, že každý môže znova získať kontrolu nad močovým mechúrom, znížiť frekvenciu otravných návštev toalety, zbaviť sa pocitu hanby a zlepšiť kvalitu každodenného života bez akéhokoľvek chirurgického zásahu – len za 1 týždeň. Kúra odstraňuje príčinu problému.“ Nasleduje fotografia údajného profesora Thomasa Browna – urológa a jeho vyjadrenie v znení: „Na odstránenie problému inkontinencie moču je potrebná intenzívna regenerácia močového systému na bunkovej úrovni. Aktívne zložky obsiahnuté v inovatívnom prípravku utesňujú močový mechúr, obnovujú sliznicu močovej trubice a posilňujú svaly panvového dna až o 81%, čím obnovujú kontrolu nad reflexom vyprázdňovania močového mechúra do 24 hodín.“ Ďalej text pokračuje v znení: „Únik moču je zvládnuteľný. Nezáleží na tom, ako dlho ste trpeli inkontinenciou moču a aká je príčina problému. Výskumy ukazujú, že nová metóda účinne odstraňuje všetky neduhy močových ciest bez ohľadu na vek a pohlavie pacienta a bez ohľadu na závažnosť a príčinu ochorenia. „V každom prípade sa po 2-3 dňoch liečby zmierni tlak v močovom mechúre, môže sa skončiť nekontrolovaný únik moču a doba zadržania a doba zadržania plného močového mechúra sa predĺži až 7-krát, čo umožňuje výrazne predĺžiť čas medzi návštevami na toalete“, vysvetľuje Brown. Účinky už po 24 h. Takáto pôsobivá účinnosť vyplýva zo schopnosti účinných látok inhibovať hyperaktívny močový mechúr, vďaka čomu sa v prvom rade eliminuje pocit neustáleho tlaku na močovú rúru. Pravidelné užívanie prípravku pôsobí aj na spevnenie svalstva panvového dna, regeneruje a tonizuje steny močového mechúra a zlepšuje napätie tkanív, ktoré budujú močový systém. Navyše s využitím prirodzených regeneračných schopností tela tento prostriedok stimuluje bunky k zvýšeniu produkcie estrogénu, ktoré sú zodpovedné za obnovenie normálneho reflexu vyprázdňovania močového mechúra. Preto je zvýšenie kontroly držania moču badateľné okamžite – v priebehu prvých 24 hodín. Už žiadny únik moču. Odborníci tvrdia, že v súčasnosti na trhu neexistuje rýchlejšia a efektívnejšia, neinvazívna metóda liečby precitlivelosti močového mechúra. Účinné látky obsiahnuté v prípravku sú 100% prírodné zložky, ktoré budujú správne napätie a pevnosť tkanív močového ústrojenstva, jednotlivé časti močových ciest sa stávajú pevnejšími a pružnejšími, čo posilní celý močový systém. Účinky liečby sa každým dňom kumulujú a ponúkajú 5 super výhod. Inovatívny prípravok môže odstrániť problém s inkontinenciou moču za 7 dní; utesniť močový systém do 24 hodín; okamžite znížiť tlak na močovú rúru;  obnoviť 100% kontrolu nad močovým mechúrom; 7x dlhšie vydržať s plným močovým mechúrom. Neodkladajte to, prevezmite kontrolu nad močovým mechúrom ešte dnes. Nie sme charitatívna organizácia. Ponúkame produkt najvyššej kvality a vieme, že keď sa rozšíri zvesť o tejto akcii refundácie, zaplavia nás objednávky od zákazníkov. Je to Vaša posledná šanca vyzdvihnúť si balíček prípravku v tak výhodnej ponuke.“
Reklama ďalej obsahuje text v znení: „Kúra môže pomôcť s unikaním moču: pri námahe (počas kašľania, smiechu, kýchania, fyzickej námahy); pri náhlej potrebe (napr. nočné močenie, únik súvisiaci so zápalom močového mechúra; pri preplnení (zvyčajne po pôrode alebo v prípade ochorenia prostaty).

Reklama obsahuje fotografiu údajných zákazníkov, ktorí popisujú svoje skúsenosti nasledovne: Muž hovorí“ 7 dní a problém vyriešený! Diskrétna metóda. Hanbil som sa, že ako silný a zdravý muž som sa musel potýkať s takým trápnym neduhom, akým je inkontinencia moču. Nepríjemné prekvapenia a mokré fľaky na spodnej bielizni mi zobrali sebavedomie a pocit kontroly nad mojím telom. Prípravok vyriešil problém diskrétnym spôsobom – stačilo 7 dní liečby a o nekontrolovanom úniku moču nebolo ani reči. Nakoniec všetko funguje ako má. Odporúčam! (Ladislav V.“  Žena hovorí: „Skúšala som rôzne prostriedky, no až táto nová liečba mi pomohla účinne, rýchlo a natrvalo sa zbaviť problému s únikom moču. Po týždni som mohla ísť von, do bazéna, smiať sa a kašľať bez obáv z nekontrolovaného úniku moču. Tiež už nemusím každých 20 minút behať na záchod. Prípravok mi zlepšil kvalitu života o 200%. Ďakujem. Alžbeta N.“
Reklama obsahuje aj vyobrazenie močového mechúra, pri ktorom je text v znení: „ Už 1 dávka prípravku dokáže obnoviť sliznicu močovej trubice, čím sa stane pružnejšia a pevnejšia.
V spodnej časti inzercie je telefónne číslo pre objednávky a text v znení: „Pozor! Jedna domácnosť môže získať len jedno balenie. Prvých 1000 osôb, ktoré zavolajú do 14.04.2023 r. dostane 100% refundácie od výrobcu.“ Drobným písmom je súčasťou reklamy aj označenie „výživový doplnok“.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

Niet predovšetkým pochybnosť o tom, že predmetný komunikát je reklamou, ktorá bola ako reklama / inzercia riadne označená.
V zmysle Kódexu neprípustnou je reklama, ktorú vylučujú alebo priamo zakazujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä pokiaľ ide o formu prezentácie alebo propagácie (čl. 25 ods. 1 písm. b) Kódexu). V danom prípade Komisia vychádzala najmä zo skutočnosti, že predmetom propagácie, ako je uvedené v rámci inzercie je výživový doplnok, na propagáciu ktorého, najmä v súvislosti s tvrdeniami použitými v reklame sa vzťahujú špecifické právne predpisy. V rámci reklamy sú uvedené viaceré tvrdenia a výroky, ktoré naznačujú alebo z ktorých vyplýva, že existuje súvislosť medzi potravinou (výživovým doplnkom), ktorá je predmetom tvrdenia, a zdravím. Reklama explicitne dáva do súvisu zdravotný problém – ochorenie (inkontinenciu) a liečbu tohto ochorenia prostredníctvom predmetného výživového doplnku (napr. „..je skutočným prelomom v liečbe nepríjemných ochorení súvisiacich s inkontinenciou moču.“; „po 2-3 dňoch liečby zmierni tlak v močovom mechúre“ a i.). Uvedené tvrdenia, nie sú v tomto prípade schválenými zdravotnými tvrdeniami a Komisia má za to, že ich použitie v reklame preto nebolo opodstatnené. A to bez ohľadu na skutočnosť, že z reklamy nie je zrejmé čo prípravok obsahuje, aké sú jeho účinné látky, zloženie a pod. Spôsob komunikácie výživového doplnku v rámci článku môže v spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že výživový doplnok má vlastnosti lieku, resp. sú mu pripisované liečivé účinky a Komisia je preto toho názoru, že ide o reklamu, ktorú vylučujú, či priamo zakazujú všeobecné právne predpisy.

V reklame sú dokonca uvedené výroky a odvolania sa na konkrétneho údajného lekára, ktorý popisuje účinky produktu a nejednoznačné výskumy podľa ktorých „nová metóda účinne odstraňuje všetky neduhy močových ciest bez ohľadu na vek a pohlavie pacienta a bez ohľadu na závažnosť a príčinu ochorenia.“ Takéto tvrdenia Komisia považuje vo vzťahu ku charakteru prípravku za vyslovene nebezpečné a je taktiež toho názoru, že takýto druh reklamy ohrozuje dobré meno reklamy ako takej a znižuje dôveru v reklamu ako službu spotrebiteľom (čl. 10 ods. 6 Kódexu).

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že printová reklama (inzercia): „Prípravok proti inkontinencii“, zadávateľa: Intredo Ltd. je v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 6 a čl. 25 ods. 1 písm. b) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 

Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. a) Poriadku apeluje na šíriteľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy a k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 25. 05. 2023

Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie

 

Scroll to Top