ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

05 (03/10) billboard "Len jeden môže"

Sťažovateľ

súkr. osoba, Holíča

Zadávateľ

noviny City Expres

Médium

billboard

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./1.1.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 26.3. 1997 vo veci sťažnosti súkromnej osoby z Holíča na City Expres, Bratislava pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len „Kódex“), vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Medializáciou billboardu propagujúci inzertné noviny City Expres nedošlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky.

ODÔVODNENIE:

Dňa 18.3.1997 obdržala Rada pre reklamu sťažnosť súkromnej osoby z Holíča na billboard propagujúci inzertné noviny City Expres. Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí zvažovala jeho súlad s ustanovením časti II. bodu 1.1. Kódexu a po preskúmaní predmetného billboardu zistila, že neporušuje všeobecné normy slušnosti a mravnosti hrubým spôsobom a nie je v rozpore s uvedeným ustanovením.

 Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť súkromnej osoby z Bratislavy nie je opodstatnená a predmetný reklamný spot neporušuje časť II. bodu 1.1. Kódexu.

 V Bratislave, dňa 26.3. 1997Dr. Pavel Hapák
predseda AK RPR

Scroll to Top