ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

04 (03/02) inzercia - "Fischer Vám ponúka viac…"

Sťažovateľ

súkr. osoba

Zadávateľ

Fischer Slovakia, s.r.o.

Médium

print

Stav nálezu
Pozitívny nález
Ustanovenia kódexu:

II./2.1, 4.1., 4.6.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Grösslingova 45, na svojom zasadnutí dňa 14. 3. 2001 vo veci sťažnosti od súkromnej osoby z Bratislavy na inzerát „Fischer Vám ponúka viac…“ spoločnosti Fischer Slovakia, s.r.o. pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Vo veci uverejnenia inzerátu „Fischer Vám ponúka viac…“ spoločnosti Fischer Slovakia, s.r.o. Arbitrážna komisia konštatovala porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od súkromnej osoby z Bratislavy na inzerát „Fischer Vám ponúka viac…“ spoločnosti Fischer Slovakia, s.r.o.. Podľa sťažovateľa je uvedený inzerát zavádzajúci a klamlivý. Z textu inzerátu vyplýva, že zľava a pobyt pre deti zdarma platia pre všetky zájazdy v katalógu Leto 2001. Podľa ďalších informácií však pobyt pre deti zdarma sa môže získať len u tých hotelov, či ubytovacích zariadení, ktoré majú v bežnej ponuke obsiahnutú tzv. Pevnú detskú cenu.
Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade daných inzerátov nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 2.1, 4.1 a 4.6 Časti II. Kódexu.
V týchto ustanoveniach sa hovorí, že reklama nesmie byť koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť. Reklama tiež nesmie šíriť klamlivé údaje o vlastnom alebo cudzom podniku ani o jeho produktoch. Klamlivý údaj je aj údaj sám osebe pravdivý, avšak vzhľadom na okolnosti a súvislosti v akých sa používa, môže príjemcu reklamného posolstva uviesť do omylu. Reklama sa tiež musí vyhnúť informáciám a prezentáciám, ktoré budú pravdepodobne zavádzať spotrebiteľov, či už vynechaním, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, s výnimkou prípadov, kedy ide o jasnú hyperbolizáciu. Zvláštnu pozornosť pritom treba venovať informáciám týkajúcich sa charakteristiky a účinku produktu, jeho ceny, bezplatnej ponuky, podmienok predaja , distribúcie, identity prezentovaných osôb a ocenení.
V stanovisku spoločnosti Fischer Slovakia, s.r.o. sa uvádza, že v každej destinácii sa nachádza aspoň jeden hotel s pevnou detskou cenou a teda aj možnosťou pobytu dieťaťa zdarma. Spoločnosť Fischer Slovakia tiež zastáva názor, že nejde o zavádzanie spotrebiteľa, pretože ten si aj podľa textu v inzeráte musí objednať dovolenku z katalógu Leto 2001, kde je v zadnej časti vždy uvedené, ktoré hotely majú pevnú detskú cenu. Zároveň je pre spotrebiteľa zriadená bezplatná zelená linka, kde si môže overiť aktuálnosť ponuky. Preto spoločnosť považuje svoju reklamu za pravdivú aj z hľadiska bezplatnej ponuky, pretože sa jednoznačne odvoláva na katalóg Leto 2001, kde sú uvedené ostatné podrobnosti.
Arbitrážna komisia má za to, že uvedený inzerát môže istým spôsobom zavádzať verejnosť, pretože spotrebitelia sa podrobnosti o možnosti ubytovania pre dieťa zdarma dozvedia až po preštudovaní katalógu, zavolaní na zelenú linku, alebo pri osobnej návšteve v niektorej pobočke cestovnej kancelárie. V inzeráte sa informácia o ubytovaní zdarma pre dieťa uvádza ako fakt – ide tu o konštatovanie, ktoré však nie je pravdivé pre všetky hotely v katalógu a tak by v inzeráte mala byť uvedená formulácia môžete získať pobyt pre dieťa zadarmo“, resp. vo vybraných hoteloch získate pobyt pre dieťa zdarma“.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť na inzerát spoločnosti Fischer Slovakia, s.r.o. je opodstatnená a uverejnenie uvedených inzerátov bolo posúdené ako porušenie Kódexu v bodoch 2.1, 4.1 a 4.6 Časti II.

V Bratislave, dňa 16. 3. 2001

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top