ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

14 (11/04) inzercia v týždenníku - CK TIP travel

Sťažovateľ

súkr. osoby Bratislava

Zadávateľ

CK TIP travel, s.r.o., Piešťany

Médium

print

Stav nálezu
Negatívny nález
Ustanovenia kódexu:

I./3.2., II./4.6., III./2.1.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Staré Záhrady 1, na svojom zasadnutí dňa 3.11. 1999 vo veci sťažnosti súkromnej osoby z Bratislavy na reklamnú kampaň cestovnej kancelárie Tip Travel, Piešťany pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný

NÁLEZ:

Uverejnením série inzerátov cestovnej kancelárie Tip Travel, Piešťany na ponuku zájazdov letnej sezóny 1999 v týždenníku Plus 7 dní nedošlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR.

ODÔVODNENIE:

Rada pre reklamu obdržala sťažnosti od súkromnej osoby z Bratislavy. Sťažovateľka uvádza, že na základe reklamy v Plus 7 dní si v CK Tip Travel kúpila zájazd na Krétu so zľavou 10% už štyri a pol mesiaca před nástupom na dovolenku. Uvádza, že 7.6. 1999 našla reklamu, v ktorej cestovná kancelária uverejnila ponuku na zľavy až 20% na niektoré zájazdy, pričom podľa sťažovateľky nešlo o last minute ponuku. Pritom CK Tip Travel zaslala v máji sťažovateľke písomnú požiadavku na doplatenie 10% ceny pobytu. Sťažovateľka toto považuje za klamstvo a neetický prístup zo strany cestovnej kancelárie.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii posúdiť, či v prípade série inzerátov CK Tip Travel nedošlo k porušeniu ustanovení bodov 3.2 Časti I., 4.6 Časti II. a 2.1 Časti III. Kódexu. Tie stanovujú, že reklama musí byť slušná, čestná a pravdivá, pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi. Musí sa vyhnúť informáciám a prezentáciám, ktoré budú pravdepodobne zavádzať spotrebiteľov. Zvláštnu pozornosť treba venovať informáciám týkajúcich sa charakteristiky a účinku produktu, jeho ceny, bezplatnej ponuky a podmienok predaja. Informácia o cene obsiahnutá v reklame alebo okolnosť, že informácia o cene je neúplná alebo chýba, nesmie predovšetkým vzbudzovať zdanie, že cena je nižšia, než aká je v skutočnosti, stanovenie ceny závisí od okolností, od ktorých v skutočnosti nezávisí alebo cena bola alebo bude zvýšená, znížená alebo zmenená, keď to tak nie je.

Spoločnosť Tip Travel v svojom stanovisku uvádza, že Tip Travel poskytoval 10-percentnú zľavu klientom, ktorí zaplatili zájazd do konca februára, čo sa týkalo aj sťažovateľky. Na základe poklesu koruny voči iným menám sa cestovná kancelária rozhodla zvýšiť ceny zájazdov v súlade so zmluvnými vzťahmi. V súvislosti s neskôr inzerovanými zájazdami so zľavou 20% Tip Travel uvádza, že sa rozhodli predávať ttieto zájazdy v rámci last minute a pobyt, ktorý si kúpila sťažovateľka medzi nimi nebol, pretože bol vypredaný medzi prvými už v marci.

Arbitrážna komisia na úvod hlasovala, či bude posudzovať každý inzerát, na ktoré dostala sťažnosť, zvlášť alebo bude tlačovú kampaň vnímať jako celok. Rozhodla sa kampaň posudzovať jako celok s prihliadnutím na to, či došlo k oklamaniu alebo zavedeniu spotrebiteľa touto kampaňou. Arbitrážna komisia dospela v diskusii k záveru, že spomínaná reklama sťažovateľku neoklamala ani neuviedla do omylu v súvislosti s cenou, pretože Tip Travel skutočne svojej klientke komunikovanú zľavu poskytol. Je na rozhodnutí cestovnej kancelárie, či na ďalšie zájazdy poskytne iné zľavy.

Preto Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnost súkromnej osoby z Bratislavy na reklamnú kampaň cestovnej kancelárie Tip Travel, Piešťany je neopodstatnená a realizáciou uvedenej kampane nedošlo k porušeniu Kódexu v bodoch 3.2 Časti I., 4.6 Časti II. a 2.1 Časti III. Kódexu.

V Bratislave, dňa 17. 11. 1999

Milan Lechnický
predseda AK RPR

Scroll to Top