ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Bulharský samoregulačný orgán podľa vzoru Rady pre reklamu


Výkonná riaditeľka RPR Monika Korkošová sa zúčastnila v piatok 9. 11. 2008 v Sofii na finálnych rokovaniach so zástupcami bulharskej vlády týkajúcich sa založenia samoregulačného orgánu v Bulharsku.

SOFIA. Rokovania boli súčasťou medzinárodnej konferencie  o samoregulácii reklamy ako záverečnej  časti európskeho projektu, ktorý sa realizoval  pod záštitou bulharskej ministerky zahraničných vecí, ktorá samotnú konferenciu aj otvorila, za spoluúčasti ministra zdravotníctva a troch veľvyslancov v Bulharsku.  Hlavným iniciátorom projektu bola Asociácia bulharských pivovarníkov, ktorá propaguje myšlienku odkazu zodpovednej konzumácie alkoholu a piva  „Pite zodpovedne!“ v krajine  vo svojej marketingovej komunikácii. Projekt podporila aj Asociácia bulharských reklamných agentúr.

Slovenská RPR bola v projekte angažovaná od jeho začiatku a pomáhala pri vytváraní bulharského samoregulačného orgánu, ktorý by mal oficiálne  začať svoju pôsobnosť v máji budúceho roku. Dovtedy by mala bulharská strana adaptovať interný systém spracovania sťažností podľa vzoru RPR.

V októbri sa otvorila činnosť  pracovnej skupiny EASY/ Európska aliancia samoregulačných orgánov/ zameranej na strednú a východnú Európu práve v Bratislave, kde sa konalo medzinárodné zasadnutie EASY. Za jej lídra bola vymenovaná RPR a poslaním skupiny je práve pomáhať zefektívňovať  princíp samoregulácie reklamy v tejto časti Európy a pomáhať pri zakladaní nových samoregulačných orgánov.

Scroll to Top