ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR


BRATISLAVA.
Dňa 1. 12. 2008 sa konalo deviate tohtoročné zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „AK RPR“). Rada pre reklamu ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posudzovala12 sťažností na reklamu a z hľadiska Etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“) AK RPR na svojom zasadnutí prijala nasledovné rozhodnutia (pričom jednu sťažnosť preložila na nasledujúce zasadanie, aby sa došetrili niektoré údaje na základe odborného stanoviska):

Sťažnosť evid. č. 64 (09-11)
Reklamná kampaň „Nech narazíte na čokoľvek“, zadávateľ: Allianz – Slovenská sporiteľňa, a.s.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týkala televíznej reklamnej kampane na Povinné zmluvné poistenie spoločnosti Allianz, ktorá má podľa sťažovateľa zavádzajúci charakter v tvrdení, že PZP vyrieši údajne problémy, na ktoré je určené havarijné poistenie.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a reklamná kampaň „Nech narazíte na čokoľvek“, zadávateľa: Allianz – Slovenská sporiteľňa, a.s. nie je v rozpore s  Etickým kódexom.
Televízna reklamná kampaň prezentuje vtipným spôsobom poistný produkt spoločnosti na PZP za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Slovné vyjadrenie „Nech narazíte na čokoľvek, spoľahnite sa na naše povinné zmluvné poistenie…“ odkazuje na situácie, pri ktorých môže byť spôsobená škoda iným osobám, pričom táto je vždy krytá z PZP. Na konci každého spotu je jednoznačne uvedené, že ide o PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla slovným vyjadrením „spoľahnite sa na naše povinné zmluvné poistenie“ a textom „Povinné zmluvné poistenie“.

Sťažnosť evid. č. 62 (09-07)
Billboardová kampaň „Tú najlepšiu môžete mať zadarmo“, zadávateľ: mBank, BRE Bank SA
Sťažnosť fyzickej osoby sa týkala lokálnej kampane online banky mBank na poskytovaný hypotekárny produkt. Hostesky pútali pozornosť vodičov o.i. aj jedným pútačom s dvojzmyselným sloganom „Tú najlepšiu môžete mať zadarmo“. Ten v skutočnosti poukazuje na najlepšiu hypotéku na trhu bez poplatkov, ktorú môže získať každý v blízkom obchodnom zastúpení mBank – Finančnom centre na Panónskej ceste v bratislavskej Petržalke.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstanená a bilbboardová kampaň „Tú najlepšiu môžete mať zadarmo“ zadávateľa: mBank, BRE Bank SA je v rozpore s ustanovením 1.2. časti II. Etického kódexu. / 1.2. Reklama nesmie obsahovať predovšetkým prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť./
Takáto forma reklamnej kampane má charakter znižovania ľudskej dôstojnosti. Spoločnosť mBank využila veľmi nevhodným spôsobom povesť cestnej komunikácie danej bratislavskej lokality a svoje rozhodnutie argumetovala svojím prehlásením aj v tlači:“ Pri tomto koncepte sme využili všeobecne známe povedomie o danej lokalite a obrátili ho v náš prospech tak, aby zaujala vtipom. Naša banka sa snaží odlíšiť nielen inovatívnymi bankovými produktmi, ale aj samotnou komunikáciou. Chceme prinášať alternatívne formy zviditeľnenia sa pri efektívnom vynaložení finančných prostriedkov. Touto cestou sa chceme uberať dlhodobo.“ Tento spôsob komunikácie je podľa AK RPR absolútne nevhodný a degradujúci ľudskú dôstojnosť.

Sťažnosť evid. č. 68 (09-15)
Rozhlasový reklamný spot „Loto – Za 20 Sk môžete vyhrať jackpot“, zadávateľ: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka rozhlasového spotu na hru Loto od Tiposu, v ktorom sa tvrdí, že „za 20 Sk môžete vyhrať jackpot“, ale v pravidlách je údajne jasne stanovené, že do hry o jackpot sú zaradené iba úplne vyplnené tikety – čiže 8 stĺpcov + hra joker, čo znamená v skutočnosti vklad vo výške 170 Sk
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a rozhlasový reklamný spot „Loto – za 20 Sk môžete vyhrať jackpot“ zadávateľa TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. nie je v rozpore s Etickým kódexom.
Informácia v rozhlasovom spote v období jeho vysielania nie je zavádzajúca a zodpovedá súčasným herným podmienkam, že ak tipujúci uzatvorí /natipuje/ stávku hry LOTO v jednom stĺpci /tipe/ v hodnote 20 Sk / bez hry Joker/ a v prípade uhádnutia všetkých 6 vyžrebovaných čísel 2. ťahu hry LOTO môže JACKPOT získať a vyhrať tak reálnu sumu.

Sťažnosť: evid. č. 69 (09-16)
Rozhlasový reklamný spot „Rodoľub“, zadávateľ: PLUS 7 DNÍ

Sťažnosť Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na rozhlasový reklamný spot na článok „Rodoľub“, uverejnený v týždenníku PLUS 7 DNÍ, v ktorom odznel citát z článku: „Česi boli najzlostnejší vrahovia slovenského národa, evanjelici zas najkrvilačnejší.“ Podľa ECAV vrhá takáto forma reklamy veľmi negatívne svetlo na slovenských evanjelikov a predmetné slová evanjelikov hlboko urazili.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená a rozhlasový spot na článok „Rodoľub“ uverejnený v týždenníku PLUS 7 DNÍ je v rozpore s ustanovením 3.5. časti II. Etického kódexu.
/3.5. Reklama nesmie obsahovať nič, čo by hrubým spôsobom urážalo rasové, národnostné, politické alebo náboženské cítenie spotrebiteľov./
Citácia z rozhovoru s autorom knihy, ktorý je obsahom článku v týždenníku PLUS 7 DNÍ , je v predmetnom reklamnom spote vytrhnutá z kontextu a použitá na reklamné účely veľmi nevhodným spôsobom, ktorý v tomto prípade vyvolal oprávnené rozhorčenie zo strany predstaviteľov evanjelickej cirkvi. Zadávateľ ako aj šíriace médiá mohli takto uraziť hrubým spôsobom náboženské cítenie tejto časti obyvateľov.

Sťažnosť: evid. č. 65 (09-12)
Reklamná kampaň „Vášnivé sťahovanie“ zadávateľ: SVD group s.r.o.

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka reklamnej kampane „Vášnivé sťahovanie“ spoločnosti na sťahovanie nábytku SVD group s.r.o. Podľa sťažovateľa porušuje hrubým spôsobom všeobecné normy slušnosti a mravnosti. Prezentácia ľudského tela je v rozpore s reklamovaným produktom. Zobrazenie polonahej ženy nie je vôbec v kontexte s predmetom a cieľom reklamy. Regionálne noviny, v ktorom je reklama zverejnená, sú distribuované do schránok a majú k nemu prístup všetky generácie. Dostane sa do rúk všetkým, i tým, ktorí o bulvár (pretože toto nie je slušná reklama, ale bulvár) nemajú záujem. V reklame je obrázok polonahej ženy, ktorá si sťahuje ramienko podprsenky, resp. sťahuje si nohavičky. Pritom spoločnosť SVD group s.r.o. ponúka sťahovanie bytov, kancelárií, ponúka nákladnú prepravu.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená a reklamná kampaň „Vášnivé sťahovanie“, zadávateľa: SVD group s.r.o. je v rozpore s ustanovením 1.3. časti II. Etického kódexu.
/1.3. Zobrazenie ženy alebo muža v reklame má byť aspoň v širšom zmysle v kontexte s predmetom alebo cieľom reklamy a súčasne vizuálne stvárnenie takejto reklamy nemá porušovať všeobecné normy slušnosti./
Zobrazenie ženy v spodnej bielizni nie je adekvátne kontextu predmetnej reklamy a asociácia voči termínu „sťahovanie“ je zvolená nevhodne najmä v súvislosti s printovou formou reklamy, kedy sa k voľne šírenému letáku môžu dostať deti.

Sťažnosť: evid. č. 63 (09-10)
Televízny reklamný spot „Becherovka Lemond“, zadávateľ: Jan Becher – Slovensko s.r.o.

Sťažnosť fyzickej osoby na TV reklamu na Becherovku Lemond – „Nikdy nevieš, koho stretneš.“ Podľa sťažovateľa reklama otvorene ukazuje konzumáciu alkoholu a jeho účinky.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená a TV reklamný spot „Becherovka Lemond“ zadávateľa Jan Becher – Slovensko s.r.o. je v rozpore s ustanovením časti 2.7.1. časti IV. Etického kódexu.
2.7.1. Reklamy naznačujúce nadmerné používanie alkoholických nápojov alebo následky tohto nadmerného použitia, reklamy súhlasiace s nadmernou spotrebou alkoholických nápojov.
Zobrazené situácie v oboch TV spotoch naznačujú nadmerné používanie alkoholického nápoja a následky tohto nadmerného použitia – najmä v spote, kde je zobrazená jazda na drezine po požití alkoholického nápoja, čo evokuje ku konzumácii alkoholu za účelom zlepšenia nálady. Napriek odkazu Pite zodpovedne! uvedeného v spotoch nemajú spoty charakter naznačujúci zodpovednú konzumáciu alkoholu.

Sťažnosť: evid. č. 66 (09-13)
Televízny reklamný spot „Mila“, zadávateľ: IDC Holding a.s.

Cezhraničná sťažnosť z Českej RPR – sťažnosť fyzickej osoby na TV spot na sušienku Mila. Tvrdenie v spote o tom, že výrobok je poliaty „jemnou čokoládou“ je podľa sťažovateľa zavádzajúce, keďže na obale je uvedené, že ide o „oplátky polomáčané v kakaovej poleve“. Vo výrobku teda čokoláda nie je a reklama tak zavádza svojím tvrdením.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a reklamná kampaň „Mila“, zadávateľa IDC a.s. nie je v rozpore s Etickým kódexom.
Cieľom vizuálnej reklamy je čo najviac spotrebiteľovi priblížiť chuť a vzhľad reklamovaného produktu. Z predmetnej reklamy je nepochybne zrejmé, že reklamovaný produkt je oblátkou a skladá sa z uvedených troch zložiek – oblátky, náplne a polevy. V slovnom vyjadrení k predmetnému reklamnému spotu zaznelo: „Neodolateľná chuť…jemnej čokolády…“. Reklama slovne nepopisuje skutočné zloženie polevy na výrobku Mila, ale iba naznačuje, že poleva chutí ako jemná čokoláda. Konkrétne v tomto prípade ide o označenie kakaová poleva a vzhľadom na zloženie tejto zložky produktu nie je podľa noriem možné uviesť na obale výrobku označenie čokoláda alebo čokoládová poleva. Jediným rozdielom oproti čokoládovej poleve je zámena kakaového masla za kvalitou podobné rastlinné tuky odborne označované ako CBE – cocoa butter equivalents – ekvivalenty a náhrady kakaového masla, ktoré vytvárajú chuťovú nerozoznateľnosť tejto kakaovej polevy od čokoládovej polevy. Teda senzoricky a textúrou = jemnosťou, je poleva totožná s chuťou jemnej čokolády. A práve toto vyjadruje predmetný reklamný spot.

Sťažnosť: evid. č. 61 (09-06)
Televízny reklamný spot na podporu charitatívneho projektu organizácie UNICEF a značky Pampers zameraného na elimináciu novorodeneckého tetanu“, zadávateľ: Procter & Gamble spol. s.r.o.

Sťažnosť fyzickej osoby na vianočný charitatívny TV spot na detské plienky Pampers, ktorý podľa sťažovateľa znevažuje Vianočné sviatky použitím piesne Tichá noc v spojitosti s detskými plienkami.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a TV reklamný spot na zadávateľa Procter & Gamble spol. s.r.o. nie je v rozpore s Etickým kódexom.
Televízna reklama je výzvou smerom k televíznym divákom, aby sa zapojili do celosvetového charitatívneho projektu organizácie UNICEF a značky Pampers zameraného na elimináciu novorodeneckého tetanu a tak pomohli zachrániť životy novorodencov v chudobných krajinách po celom svete. Projekt 1 balenie – 1 vakcína prebieha v predvianočnom a vianočnom období od 1.10.2008 do 31.12.2008. Vzhľadom na predmet dotknutej TV reklamy ako aj vzhľadom na termín priebehu charitatívneho projektu, ktorý komunikuje, je výber sprievodnej melódie adekvátny.

Sťažnosť: evid. č. 57 (09-02)
Vianočná reklamná kampaň „Internet za 390 Sk mesačne“, zadávateľ: Slovak Telekom, a.s.

Sťažnosti štyroch fyzických osôb sa týkali nevhodného zobrazenie starého človeka v reklame, ktoré je údajne degradujúce, ako aj údajného zneuctenie Vianoc ako  kresťanských sviatkov a sťažnosť jednej fyzickej osoby sa týkala údajne zavádzajúceho tvrdenie o cene ponuky.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosti prvých troch sťažovateľov týkajúcich sa zobrazenie starého človeka a  vianočnej rodinnej atmosféry v predmetnej reklame nie sú opodstatnené, ale sťažnosť týkajúca sa uvedenia podmienok ponuky „Internet za 390 Sk mesačne“ je opodstatnená a Vianočná reklamná kampaň spoločnosti Slovak Telekom, a.s. je v rozpore s ustanovením 4.4.b. časti II. Etického kódexu.
4.4. Reklama nesmie obsahovať žiadne údaje alebo prezentácie, ktoré by priamo alebo nepriamo – vynechaním, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním (s výnimkou prípadov, keď ide o jasnú hyperbolizáciu ) mohli zavádzať spotrebiteľa. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať:
b)   hodnote produktu (ekonomickej resp. finančnej), konečnej cene, podmienkam bezplatnej ponuky.
Informácie týkajúce sa podmienok ponuky internetu za 390 Sk mesačne nie sú komunikované v TV spote dostatočne korektne a spotrebiteľ môže ľahko nadobudnúť dojem, že ide o finálnu cenu. V skutočnosti túto cenu zadávateľ neposkytne na celú dobu viazanosti, t.z. na 18 mesiacov, ale iba na prvých šesť mesiacov.

Sťažnosť evid. č. 56 (09-01)
Reklama zaslaná formu sms „Vyhrajte úžasný mobil NOKIA N96. Pošlite SMS v tvare HUDBA na 802 a vyhrajte jeden z telefonov NOKIA 5220 alebo 3x skvely smartphone NOKIA N96. O2.“, zadávateľ Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. 

Sťažnosť fyzickej osoby na reklamu zaslanú formou sms o možnosti výhry telefónu Nokia N96. Podľa sťažovateľa je táto reklama zavádzajúca, pretože údajne nie sú uvedené podmienky hry ani informácie o cene sms po odoslaní a zaradenie do hry je povinné napriek prípadnému nezáujmu a vystúpenie z hry je spoplatnené.
RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je neopodstatnená a predmetná kampaň „Vyhrajte mobil Nokia N96″spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. nie je v rozpore s Kódexom.
Všetky informácie týkajúce sa pravidiel hry sú komunikované jednoznačne a pravdivo. Nie je pravdou, že sa zákazník dostáva do hry aj bez toho, že by nemal o ňu záujem, odhlásenie zo súťaže nie je spoplatnené a zákazník sa môže zoznámiť s kompletnými pravidlami súťaže jednak na webovej stránke spoločnosti a jednak na jednotlivých predajných miestach a zákazníckej linke.

Sťažnosť: evid. č. 67 (09-14)
Reklama zaslaná SMS „iPhone súťaž“, zadávateľ: T-Mobile Slovensko, a.s.

Sťažnosť fyzickej osoby na reklamu zaslanú formu SMS o zaradení do súťaže o výhru 10x iPhone 3G 8GB podmienenú stiahnutím zvonenia alebo pozadia. Reklama je údajne zavádzajúca a klamlivá, keďže budí dojem o tom, že stiahnutie nie je spoplatňované a cenník je zámerne skrytý v spodnej časti stránok.
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a reklama zaslaná formou SMS „iPhone súťaž“ zadávateľa: T-Mobile Slovensko, a.s. nie je v rozpore s Etickým kódexom.
Všetky informácie týkajúce sa pravidiel súťaže sú komunikované jednoznačne a pravdivo. Ceny obrázkov (kde patria pozadia, osobne pozadia, témy, videá atď.) sú uvedené v cenníku, ktorý sa nachádza na domácej stránke obrázkov. Rovnako je umiestnený aj cenník zvonení. Samotné linky zo súťažnej stránky vedú do sekcií, kde je odkaz na cenník priamo umiestnený.

Scroll to Top