ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nenechajte sa oklamať, Nepredávajte cigarety neplnoletým.

10. ročník programu na zamedzenie dostupnosti tabakových výrobkov  neplnoletým „Na veku záleží“ odštartovala v júli celoplošná billboardová kampaň, ktorá je obsahovo zameraná na predajcov. Silným komunikačným odkazom však oslovuje aj širokú verejnosť. Zväz obchodu a cestovného ruchu SR ňou chce podporiť a povzbudiť predajcov v tom, aby nepredávali tabakové výrobky neplnoletým.

Cieľom programu je pripomenúť predajcom tabakových výrobkov minimálnu vekovú hranicu 18 rokov pri ich predaji a povzbudiť ich, aby toto zákonné ustanovenie dodržiavali. Zároveň sa usiluje o zvýšenie širšieho právneho vedomia predajcov v tejto oblasti (Zákon č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov) a zlepšenie ich asertívnych schopností pri odmietnutí predaja cigariet neplnoletým.

V období od 1. júla do 31. augusta 2008 prebieha  billboardová kampaň, ktorá má svojím jednoduchým, originálnym a zapamätateľným vizuálom vyvolať diskusiu medzi tými, ktorých sa tento celospoločenský problém týka. Použitie emotívnych fotografií detí, ktoré sa chcú podobať na dospelých, ukazuje pôsobivý kontrast, ktorý má za cieľ zefektívniť asertívne postoje predajcov v situáciách, keď majú podľa zákona predaj tabakových výrobkov odmietnuť. Od roku 1998, kedy bol program prvýkrát spustený, prešiel výraznými posunmi ako po obsahovej, tak aj po kreatívnej stránke. Zapojilo sa do neho tisíce predajcov obchodných sietí, hotelov, barov a reštaurácii. Desiaty ročník programu Na veku záleží však oslovuje aj širšiu verejnosť v súlade s cieľmi štátnej správy.

„Slovenská obchodná inšpekcia podporuje projekt Na veku záleží. Od jeho vzniku a počas desiatich rokov jeho existencie ho považujeme za veľmi prospešný a vďaka nadšeniu a kreativite jeho tvorcov aj za veľmi úspešný. Prínosom tohoročnej kampane je podnietiť celospoločenskú diskusiu k tomuto závažnému problému, akým fajčenie našich detí bezosporu je. Je totiž veľmi potrebné naučiť verejnosť vnímať a oznamovať každé porušenie zákona. Tento rok uplatní SOI novú formu kontroly, pri ktorej budeme cielene využívať, so súhlasom zákonného zástupcu, neplnoletých pri odhaľovaní nezákonného správania predajcov“, hovorí ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie RNDr. Nadežda Machútová.

„Ministerstvo hospodárstva SR pozitívne vníma a podporuje tento projekt, pretože mladých ľudí považuje za najcitlivejšiu a najzraniteľnejšiu skupinu spotrebiteľov, ktorých je potrebné vzdelávať a viesť k zodpovednému prístupu k životu. Rovnako je potrebné v tomto smere apelovať na zodpovedný prístup nielen rodičov, ale najmä zamestnancov obchodu a služieb, prostredníctvom ktorých majú mladí ľudia prístup k tabakovým výrobkom. Práve konštruktívny prístup obchodu a služieb, rešpektujúci platné právne normy, môže výraznou mierou prispieť k právnemu vedomiu mladých ľudí a projekt Na veku záleží spĺňa tieto predpoklady“, vyjadrila sa generálna riaditeľka sekcie obchodu a ochrany spotrebiteľa Ing. Eva Szabóová.  

„Iniciatívy a konkrétne projekty vedúce k znižovaniu dopytu po tabakových výrobkoch zo strany mladých ľudí sú jedným z účinných opatrení s cieľom znižovania výskytu aktívneho i pasívneho fajčenia. Tento vzdelávací projekt je určený pre tých, ktorí by nemali predávať tabakové výrobky osobám mladším ako 18 rokov, čo je z hľadiska podpory zdravia kľúčový faktor. Kontrola veku kupujúceho patrí vo verejnosti k jednej z najdiskutovanejších tém. Tento projekt má ambíciu posunúť vnímanie kontroly predaja tabaku do polohy bežnej činnosti predajcov. Verím, že aj s prispením tohto projektu sa dočkáme zníženia experimentovania s fajčením u detí a mládeže“, povedal PhDr. Róbert Ochaba, MPH. z Úradu verejného zdravotníctva SR.

Projekt finančne podporuje spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o.

Scroll to Top