ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rajo a.s., nový člen RPR

Ako sa vyjadrila jej marketingová riaditeľka Lea Farská Striežencová : „Rajo ako významný zadávateľ v oblasti marketingu a reklamy na slovenskom trhu cíti spoluzodpovednosť za vývoj a úroveň prostredia marketingovej komunikácie na Slovensku. V oblasti potravinárstva sme svedkom prudkého vývoja reklamy drajvovaného funkčnými výrobkami a výrobkami so zdravotným benefitom. Preto sa chceme aj prostredníctvom svojho členstva v Rade pre reklamu aktívne podieľať na vývoji a správnom fungovaní reklamného odvetvia a zachovaní etických princípov reklamných posolstiev. Verím, že svojimi skúsenosťami a postrehmi prispejeme k neustálemu zvyšovaniu jeho úrovne.“

Rada pre reklamu získava v spoločnosti Rajo, a.s. významného člena z potravinárskeho sektora. RPR sa už tretí rok zúčastňuje na projekte medzinárodného monitoringu reklamy na potraviny, alkohol a pivo a aktívna spolupráca práve s týmito sektormi priemyslu výrazne napomáha neustálemu zlepšovaniu marketingovej komunikácie v tejto oblasti.

Scroll to Top