ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Správa o európskych trendoch v sťažnostiach na reklamu

EASA – The European Advertising Standards Alliance – aliancia samoregulačných orgánov v oblasti reklamy zverejnila podrobnú správu o hlavných trendoch v oblasti samoregulácie so zameraním sa na počty podaných sťažností a porušení etických pravidiel reklamy za rok 2021. Správa vychádza z údajov zozbieraných od 26 samoregulačných orgánov pôsobiacich v 24 európskych krajinách.

Správa prináša nasledovné kľúčové zistenia:

  • v rámci 26 európskych samoregulačných orgánov bolo celkovo prijatých 61 883 sťažností voči 29 684 reklamám,
  • viac ako 80% sťažností bolo prijatých vo Veľkej Británii a v Nemecku,
  • najproblematickejšou zostáva aj pre rok 2021 klamlivá reklama, ktorá vygenerovala až 60% sťažností. Po nej nasleduje problematika spoločenskej zodpovednosti v reklame, voči ktorej namietalo 16% sťažovateľov,
  • najviac sťažností bolo podaných na online reklamu (45%), nasledovala televízna reklama (39%). Pri sťažnostiach na vonkajšiu reklamu bol zaznamenaný pokles o 3%,
  • vo vzťahu k produktovým skupinám tvorili až 15% z celkového počtu sťažností podania voči reklame maloobchodných reťazcov, 13% voči službám a produktom z kategórie „zdravie a krása“ a 12% voči službám voľný čas,
  • 3% sťažností namietalo voči reklamám, ktoré súviseli s ochorením COVID-19
  • v roku 2021 bolo zaregistrovaných 200 cezhraničných sťažností, čo v porovnaní s rokom 2020 predstavuje pokles o 41%.
  • samoregulačné orgány prijali v roku 2021 až 103 588 žiadostí o atest (posúdenie reklamy pred jej uvedením do médií).

Kompletnú správu si môžete pozrieť TU

Scroll to Top