ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Novým členom RPR sa stala Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

Do Rady pre reklamu, združenia podporujúceho etickú samoreguláciu v oblasti reklamy na Slovensku vstúpila ako nový člen Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

„Členstvo v Rade pre reklamu vnímame ako významný krok k prepojeniu akademického prostredia s praxou. Naši pedagógovia budú pri hodnotení a posudzovaní etickej roviny reklamných komunikátov určite prínosom, nakoľko sa tejto oblasti aktívne venujeme nielen vo výučbe, ale aj v rámci vedecko-výskumnej činnosti,“ uviedol Andrej Brník, prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou na FMK UCM v Trnave. 

FMK UCM sa dlhodobo vedecky a pedagogicky angažuje v oblasti reklamy, etiky, médií, mediálneho práva, marketingu a v ostatnej dobe aj mediálnej výchove, faktchekingu a digitálnym hier.  

„Teší nás, že k podpore a presadzovaniu etiky v reklame sa oficiálne prihlásila aj vzdelávacia inštitúcia. Veríme, že vzájomnou spoluprácou a aktivitami presadzovanie etických princípov ešte viac posilníme a prispejeme k tomu, aby sa reklamná etika stala prirodzenou súčasťou profesijného správania budúcich marketérov a kreatívcov“, hovorí Miriam Benčíková Kušnírová, prezidentka RPR.

Aktuálne Rada pre reklamu združuje viac ako 30 subjektov, ktoré pôsobia v reklamnom priemysle a svoje zastúpenie v nej majú zadávatelia reklamy, reklamné agentúry, branžové asociácie ako aj  médiá a vysielatelia. Radi medzi seba prijmeme ďalších, ktorí pomôžu RPR napĺňať poslanie a ciele. Ako postupovať pri žiadosti o členstvo.

Scroll to Top